Blog Jarosława Klejnockiego został przeniesiony: http://klejnocki.muzeumliteratury.pl/
W przeciągu dwóch sekund nastąpi automatycznie przekierowanie.
Jarosław Klejnocki
BLOG "POZA REGULAMINEM"

dr Jarosław Klejnocki – dyrektor Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza, pisarz, poeta, eseista i krytyk literacki. Adiunkt w
Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. Jego wiersze, eseje i artykuły
tłumaczono na angielski, niemiecki, szwedzki, słoweński, bułgarski,
węgierski, rosyjski. Ostatnia książka to kryminał „Człowiek ostatniej
szansy” (WL, 2010). Współpracuje z prasą polską (m.in. „Tygodnik
Powszechny”, „Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Kresy”,
„Miesięcznik Literacki”, „Odra”) i zagraniczną („Chicago Review”, „Die Horen”).

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Cookies | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP