Informacje:
instytut@literatura.art.pl
tel. 22 826 75 50

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
9.00 – 17.00

Kurator:
Piotr Kłoczowski

Pracownicy:
dr Łukasz Garbal
Dorota Szczerba
Elżbieta Zielniewicz
Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską
Utworzony w 2005 roku, jako centrum badawcze i informacyjne, dokumentujące polskie życie literackie w kraju i na emigracji po 1939 roku. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie kwerend w archiwach, bibliotekach, kolekcjach prywatnych i publicznych polskich i zagranicznych w celu tworzenia pełnej dokumentacji i informacji o polskim dziedzictwie literackim i intelektualnym XX wieku. Podejmie on trwałą współpracę ze światowymi placówkami posiadającymi w swoich zasobach polskie archiwa, w tym Beinecke Library Uniwersytetu Yale, Instytutem Crocego w Neapolu, Oxfordem, prywatnymi archiwami literackimi w Europie i na świecie oraz polskimi: Instytutem Historii, Instytutem Sztuki i Instytutem Badań Literackich PAN, Biblioteką Narodową, Biblioteką Czartoryskich, Ossolineum, Archiwum Emigracji przy UMK w Toruniu, Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Ośrodkiem „Karta”, Ośrodkiem „Pogranicze” i „Borussia”, z Instytutem Książki i Instytutem im. Adama Mickiewicza.

Wyniki prac udostępniane będą w postaci baz danych oraz wydawnictw źródłowych, przewodników, bibliografii i katalogów archiwów. Do zadań Instytutu należy ponadto organizowanie kolokwiów, seminariów i konferencji dotyczących literatury polskiej drugiej połowy XX wieku w perspektywie europejskiej.

Aktualności oddziału
Data dodania: 30 stycznia 2017
Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Regulamin konkursu, a w nim szczegółowe informacje dotyczące […]
Data dodania: 17 marca 2016
Właśnie ukazało się nowe wydanie słynnej monografii Jana Józefa Lipskiego o ideologii Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga", opracowane przez Łukasza Garbala z Instututu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddziału Muzeum Literatury.
Data dodania: 27 listopada 2012
O kulisach wydania "Notatnika niespiesznego przechodnia" Jerzego Stempowskiego pisze Dorota Szczerba Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską.
Data dodania: 8 listopada 2012
Po raz pierwszy wydany w całości "Notatnik niespiesznego przechodnia" Jerzego Stempowskiego jest zbiorem refleksji najwybitniejszego polskiego eseisty XX wieku.
Data dodania: 17 września 2011
O archiwach literackich z Piotrem Kłoczowskim, kuratorem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddziału ML, rozmawia Zofia Zaleska z Dwutygodnika [...]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP