Teksty autora:
Data dodania: 10 czerwca 2019
Ogłoszenie – pobierzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz Załączniki:Załącznik Nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części pierwszej (OPZ – dla Części pierwszej) – pobierzZałącznik Nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części drugiej (OPZ – dla Części drugiej) – pobierzZałącznik Nr 2 […]
Data dodania: 14 maja 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.05.2019 r. na zadanie pn. „Budowa budynku przy ul. Trawiastej 29 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” – pobierz
Data dodania: 9 maja 2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 09.05.2019 r. – pobierz Załączniki do Ogłoszenia: Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pobierzZałącznik Nr 2 – Wzór umowy – pobierzZałącznik Nr 3 – Oferta – wzór formularza – pobierzZałącznik Nr […]
Data dodania: 30 kwietnia 2019
Znak sprawy: ZP/2/Dz. Prom./2019, Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie i dostawa trzech publikacji książkowych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie” (Cześć pierwsza: wykonanie i dostawa 2 książek: 1) „Blok-Notes” nr 16 wraz z zakładką, […]
Administrator
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP