Teksty autora:
Data dodania: 10 czerwca 2019
Ogłoszenie – pobierzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz Załączniki:Załącznik Nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części pierwszej (OPZ – dla Części pierwszej) – pobierzZałącznik Nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części drugiej (OPZ – dla Części drugiej) – pobierzZałącznik Nr 2 […]
Data dodania: 14 maja 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.05.2019 r. na zadanie pn. „Budowa budynku przy ul. Trawiastej 29 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” – pobierz
Data dodania: 9 maja 2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 09.05.2019 r. – pobierz Załączniki do Ogłoszenia: Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pobierzZałącznik Nr 2 – Wzór umowy – pobierzZałącznik Nr 3 – Oferta – wzór formularza – pobierzZałącznik Nr […]
Data dodania: 30 kwietnia 2019
Znak sprawy: ZP/2/Dz. Prom./2019, Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie i dostawa trzech publikacji książkowych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie” (Cześć pierwsza: wykonanie i dostawa 2 książek: 1) „Blok-Notes” nr 16 wraz z zakładką, […]
Fot. Bartłomiej Kwasek
Data dodania: 26 kwietnia 2019
Szanowni Państwo, podczas weekendu majowego czas pracy Muzeum Literatury oraz oddziałów ulegnie zmianie.
Data dodania: 23 kwietnia 2019
Ogłoszenie – pobierzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz Załączniki:Załącznik Nr 1a__do__SIWZ__Wzór oferty – pobierzZałącznik Nr 1b__do__SIWZ__Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – pobierzZałącznik Nr 1c__do__SIWZ__Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego – pobierzZałącznik Nr 2___do__SIWZ__Wzór pełnomocnictwa – pobierzZałącznik Nr 3___do__SIWZ__Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu – […]
Fot. Bartłomiej Kwasek
Data dodania: 17 kwietnia 2019
Szanowni Państwo, w okresie świątecznym nastąpi zmiana czasu pracy Muzeum Literatury oraz oddziałów.
Administrator
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP