14 Piknik Naukowy. Zapraszamy pod nasz namiot
Oddział: , Dodano: 2 czerwca 2010

Zapraszamy na 14. Piknik Naukowy „Wielki MikroŚwiat” do namiotu Muzeum Literatury (nr. 28). Piknik odbędzie się 12 czerwca (sobota) 2010 w godz. 11.00 – 20.00 w Parku im. Rydza-Śmigłego w Warszawie [interaktywna mapa].

Muzeum Literatury bierze udział w „Pikniku Naukowym” niemal od początku pierwszej jego edycji. Zawsze staramy się dostosować nasze prezentacje do tematu wybranego przez organizatorów, co najczęściej nie jest proste – trudno umieścić działania związane z literaturą wśród nadzwyczaj atrakcyjnych pokazów wprowadzających w sferę nauk ścisłych. Ale jakieś wyjście zawsze się znajdzie…

Temat 14. Pikniku Naukowego to „Wielki mikroświat”.

Rozumiemy ten tytuł podwójnie: jako określenie rzeczy ukrytych, rzadko ujawniających swoje istnienie i jako określenie niewielkich elementów, które, złożone w określonym porządku tworzą zaskakującą całość, np. dzieło literackie.

Muzeum Literatury prowadzi życie podwójne: jawne i ukryte. Najciekawsze jest oczywiście ukryte – toczące się w archiwach: rękopiśmiennym, fotograficznym, fonicznym….Żmudne odczytywanie rękopisów i zniszczonych lub niejasnych dokumentów, identyfikowanie postaci na zdjęciach, odkrywanie historii i znaczenia inicjałów, imion, nazwisk, nazw – to przykłady z prac badawczych, których rezultaty wpływają na życie jawne – ekspozycje, wydawnictwa, spotkania z publicznością. Najbardziej spektakularnym przykładem „ujawniania ukrytego” z przełomu lat 2009/2010 jest wystawa „Literatura i wojna”, na której wydobyte z archiwów rękopisy, dokumenty, fotografie złożyły się na dramatyczną opowieść o losach pisarzy i ich dzieł w czasie II wojny światowej.

Pokaz I – wystawa

Zaprezentowaniu naszego „podwójnego życia” służy wystawa „Muzeum Literatury w dziesięciu odsłonach”, ukazująca zbiory i działalność Muzeum. Widzowie zobaczą m.in. fotografie interesujących i cennych eksponatów, zwykle ukrytych w magazynach. Wystawa jest także fotograficzną kroniką przywołującą nieistniejące już a nagradzane i cieszące się dużym zainteresowaniem ekspozycje muzealne. Merytoryczni pracownicy Muzeum, dyżurujący w namiocie służyć będą wszelkimi wyjaśnieniami. Celem pokazu jest ujawnienie tego, czego zwykle zobaczyć nie można, a co decyduje o unikatowości zbiorów i pracy Muzeum Literatury. Zwiedzający jest partnerem w rozmowie o zbiorach i działalności Muzeum. Wypełniając naszą mini ankietę – odpowiadając na pytanie jaką wystawę literacką chciałby zobaczyć w przyszłości – będzie miał szansę wpłynąć na naszą przyszłą działalność wystawienniczą.

Pokaz II – Literacki mikroświat

Pokaz wprowadza w świat pojęć opisujących wymykający się zwykle świadomości poziom dzieła literackiego. Razem z uczestnikami odkrywamy metafory, antonimy, metonimie, synonimy, synekdochy…. Próbujemy odkryć „szwy” tekstu literackiego i „uszyć” własną, kunsztowną wypowiedź opisując np. fotografie. Najmłodszych poprosimy, aby pokusili się o narysowanie metafory i innych literackich „stworów”. Mamy nadzieję, że wszystkie te prace słowne i obrazkowe złożą się na wystawę pokazującą „mikroświat” literatury.

Pokaz III – „Kobyła ma mały bok, czyli tajemnice palindromów”

Wielowiekowa tradycja tworzenia palindromów jest zabawą słowną w postaci czystej. Nie służy niczemu poza rozrywką i gimnastyką mózgu. A jednak dzięki palindromom uświadamiamy sobie, że każde zdanie ma swój mikroświat – słowa i litery.

Zaprosiliśmy polskiego mistrza palindromów – profesora Tadeusza Morawskiego z Politechniki Warszawskiej. O godzinie 15.30 opowie o tworzeniu zdań „tak i wspak” , rozda swoje książki. Uczestnicy spróbują własnych sił rozwiązując palindromowe zagadki i budując własne palindromy.


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP